Brede school Muziekbuurt


De brede school in de Muziekbuurt komt, in nieuwbouw, op en rond de locatie van de huidige basisschool Melodie aan de Admiraal Helfrichsingel.

Het samenwerkingsverband bestaat uit Lucas Onderwijs met basisschool Melodie, Stichting Rijswijkse Kinderopvang, Vereniging Buurtraad Steenvoorde, Bewonersorganisatie/Sociaal Culturele Werkgroep Muziekbuurt, Welzijn Rijswijk, culturele instellingen en de gemeente Rijswijk.

In de zomer van 2010 is gestart om de samenwerking vorm te geven en de nieuwbouw van de grond te krijgen.

De highlights (december 2013):

 • De samenwerkingspartners zijn bekend en de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend
 • De visie op inhoudelijke samenwerking is opgesteld en de uitgangspunten voor beheer en exploitatie zijn vastgesteld
 • Het Programma van Eisen voor de nieuwbouw is gereed
 • De selectie- en gunningsfase van aannemer, architect en adviseurs zijn afgerond
 • Het raadsbesluit voor de realisatie is genomen en de overeenkomst met Pellikaan Bouwbedrijf is ondertekend
 • Van het Stadsgewest Haaglanden is subsidie voor het sedum-dak ontvangen
 • In overleg met de gebruikers is het Voorlopig Ontwerp afgerond
 • Het Definitief Ontwerp is gereed en met de buurtbewoners gesproken
 • De omgevingsvergunning is verleend en de bouwvoorbereidingen zijn begonnen, met als start de sloop van de huidige gymzaal
 • In december is bij het inbrengen van de eerste paal ook een 'tijdscapasule' met toekomsttekeningen van de kinderen onder de grond gestopt
 • Het hoogste punt van de nieuwbouw is eind april bereikt
 • De nieuwbouw is volgens planning verlopen en de brede school gaat op 4 september open voor de leerlingen
 • Het oude schoolgebouw is gesloopt en het buitenterrein wordt ingericht

   
Cookie settings