Brede school Rembrandtkwartier


Voor de basischolen Daltonschool 't Prisma, Godfried Bomansschool en de J.H. Snijdersschool wordt nieuwbouw  gerealiseerd. De drie scholen worden gehuisvest in één gebouw, de Brede school Rembrandtkwartier.

De nieuwbouw wordt grofweg gerealiseerd op de plek waar voor de scholenbrand van 24 juli 2015 Daltonschool 't Prisma en de Grodfried Bomansschool gehuisvest waren (zie de bijgevoegde link).  

/PageByID.aspx?sectionID=145055&contentPageID=707708

Naar verwachting opent de Brede school Rembrandtkwartier met ingang van het schoojaar 2019/2020 haar deuren.

Cookie settings