Brede school Stationskwartier


De brede school in het Stationskwartier komt naast de locatie van de huidige basisschool De Piramide aan de Mgr. Willekenslaan/Generaal Spoorlaan. De samenwerking in deze brede school strekt zich nog iets verder uit; ook De Wereldplek aan de Laboucherelaan maakt in de huidige vorm onderdeel uit van deze brede school.

Gebruiken van de brede school zijn Laurentius Stichting met basisschool De Piramide, Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Stichting Bewonersorganisatie Rijswijk Midden. Naast deze gebruikers zijn in het samenwerkingsverband Stichting Welzijn Rijswijk. de culturele instellingen in de gemeente Rijswijk en de gemeente Rijswijk vertegenwoordigd.

In 2011 is gestart om de samenwerking vorm te geven en daarna de nieuwbouw te realiseren.

De highlights tot juni 2015

  • De samenwerkingspartners zijn bekend
  • De visie op inhoudelijke samenwerking is opgesteld
  • Het Programma van Eisen voor de nieuwbouw is gereed
  • De leidraad voor de architectenselectie is op www.tenderned.nl gepubliceerd
  • De overeenkomst met Architectuurstudio HH is ondertekend
  • Het Voorlopig Ontwerp is afgerond en de fase van Definitief Ontwerp gestart;
  • De gebruikers hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
  • De bouw is gestart in februari 2015
  • de voortgang van de bouw is in beeld gebracht door de oudervereniging van basisschool de Piramide:
  • www.facebook.com/ovdepiramide/videos/485605831617134/

 

Cookie settings