Brede school Steenvoorde


De brede school Steenvoorde is een unieke brede school in Rijswijk. Deze brede school wordt gevormd door drie locaties in de directe nabijheid van elkaar.

 1. De locatie P. van Vlietlaan 8: 
  Dagopvang van de SRK (0-4 jarigen)
   
 2. De locatie Dr. Poelslaan 2-4: 
  Peuterspeelschool van de SRK (2,5-4 jarigen)
  Groepen 1 t/m 5 van de Steenvoordeschool (4-9 jarigen)
  Buitenschoolse opvang van de SRK (4-9 jarigen)
   
 3. De locatie P. van Vlietlaan 2: 
  Groepen 6 t/m 8 van de Steenvoordeschool (9-12 jarigen)
  Buitenschoolse opvang van de SRK (9-12 jarigen)

Dagopvang De Kindertil, peuterspeelschool Krullevaar, de voor-, tussen- en naschoolse opvang Krullevaar (SRK) en de Steenvoordeschool (Stichting Librijn) gaan een vergaande samenwerking aan. Zij vinden huisvesting in de drie genoemde locaties, maar gaan ook op inhoudelijk vlak de toekomst tegemoet. De samenwerking op inhoud gaat dan ook verder dan alleen de koppeling van de twee partners. Er wordt onder andere verbinding gezocht met culturele- en sportvoorzieningen, het wijkwelzijn van Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord en Welzijn Rijswijk.

Kort na de zomer van 2013 is gestart om de huisvesting aan te passen.

De highlights (april 2014):

 • Als vertrekpunt van het traject is een gedeelde visie op de toekomst opgesteld.
 • Het scenario voor de oprichting van de brede school Steenvoorde is klaar.
 • De gemeenteraad heeft ingestemd met realisatie van de brede school Steenvoorde.
 • De selectie van de aannemer is afgerond en de gefaseerde aanpak is vastgesteld.
 • Bouwbedrijf Van der Pol is gestart met de aanpak van de
  P. van Vlietlaan 2.
 • De uitgewerkte visie op samenwerking is vastgesteld.
 • De locatie Kei aan de P. van Vlietlaan 2 is geopend.
 • De aanpassingen aan locatie Kiezel aan de Dr. Poelslaan 2-4 zijn bijna afgerond.
Cookie settings